Skip to content

Sist oppdatert: Desember 2021

Introduksjon

Vår nye visuelle identitet innebærer at logo, farger, fonter, fotomanér og grafiske elementer skal brukes på en tydelig definert måte. Det er derfor viktig at bruken av den visuelle identiteten er i henhold til de regler og rammer som er å finne i manualen.

Profilmanualen tar for seg grafiske bestemmelser hvor det følger med detaljerte beskrivelser til hver enkel bruk. Disse retningslinjene må følges konsekvent for å bevare profilens helhetlige uttrykk.

Logotyper

Det er laget et logosett som kan opptre i responsive sammenhenger, i både fullfargede versjoner og monokrome versjoner.

Det er også laget et sett med fylkeslogoer

Primærlogo

Last ned

Sekundærlogo

Last ned

Logosymbol

Last ned

Monokrome logoer

Last ned

Fylkeslogo

Det er laget et logosett som kan opptre i responsive sammenhenger, i både fullfargede versjoner og monokrome versjoner.

Det er også laget et sett med fylkeslogoer

Primær fylkeslogo

Sekundær fylkeslogo

Viktigsteleder-logo

Det er laget en #Viktigsteleder-logo som er en årlig konferanse Skolelederforbundet står i regi av. Logoen er å finne i fullfarget versjon.

Vertikal

Last ned

Horisontal

Last ned

Clear Space

Streb etter å gi nok luft logoen. Vi bruker S-logosymbolet X-høyde som et parameter for clearspace.

Det skal alltid brukes minimum clear space på de bruksområder hvor det er mulig og hensiktsmessig å benytte clear space. Det vil være områder/flater hvor det ikke er mulig å oppnå clear space, da brukes sunn estetisk fornuft.

Clear space gjelder alle logotyper, også logosymbolet.

Feil bruk

Bruk gjerne logo i eps-format der det er mulig med tanke på fargeprofil og flate logoen skal fremstilles på.

Aldri legg på andre farger i navntrekket.

Aldri legg til elementer eller symboler i logobildet

Aldri juster eller endre de individuelle dimensjonene i symbolet eller typografien

Aldri endre posisjonen til logosymbolet i logobildet

Farger

Skolelederforbundets farge-identitet bærer stort preg av lilla opp mot hvite flater. Det er forholdsvis fritt bruk av lilla-nyansene, mens det derimot er viktig at oransje-fargene kun brukes som drypp i et design.

Lederlilla
RGB:93-0-150 CMYK:82-100-0-4 HEX:#5D0096 Pantone:2597
Dyp lilla
RGB:61-15-88 CMYK:83-100-0-44 HEX:#3D0F58 Pantone:2627
Skolelilla
RGB:120-77-150 CMYK:60-79-0-0 HEX:#784D96 Pantone:2082
Lett lilla
RGB:179-124-196 CMYK:29-57-0-0 HEX:#B37CC4 Pantone:3520
Dyp oransje
RGB:219-138-20 CMYK:0-46-100-5 HEX:#DB8A14 Pantone:7564
Lett oransje
RGB:230-167-101 CMYK:1-36-65-1 HEX:#5D0096 Pantone:7411
Dus 1
RGB:196-170-189 CMYK:18-31-13-1 HEX:#C4AABD Pantone:4106
Dus 2
RGB:129-206-227 CMYK:8-15-1-0 HEX:#DBCEE3 Pantone:5245
Dus 3
RGB:238-219-251 CMYK:2-12-0-0 HEX:#EEDBFB Pantone:7436

Fargedominans

Bruk lilla-nyanser opp mot hvite flater, og la det dominere fargespillet. Det er «Lederlilla» som skal prioriteres og brukes mest av. Oransjefargene brukes i langt mindre grad, og kan opptre som kontrastfarger opp mot lillafargene.

Typografi

Fontene er en viktig del av den visuelle identiteten. Det er spesielt overskrift-fonten, Bauzeit som alltid skal brukes til overskrifter. Fonten har særpreget som komplimenterer identiteten. Til mindre, og lengre tekster så brukes Helvetica Neue i ulike vekter.

Bauzeit Medium Norm

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

1234567890?!€$@%&

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Helvetica Neue • regular-bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

1234567890?!€$@%&

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Grafisk element

Det er laget et grafisk element som er fra logosymbolet. Elementet er navngitt «Anfører», og er det foretrukne elementet å bruke i grafiske sammenehenger. Elementet brukes ofte i samband med bilder.

Feil bruk

Bruk gjerne logo i eps-format der det er mulig med tanke på fargeprofil og flate logoen skal fremstilles på.

Ikke sett elementer mot hverandre, eller på en måte som gjøre at det vises som motstridende

Det er ikke tillatt å ha Anfører-elementet i oransje-fargene når elementet er skalert opp.

Streb etter å bruke originalposisjonen til elementet, og streb etter å bruke det utfallende i hjørner. Lek med ulike skaleringer.

Det er tillatt å la elementet roteres, men da gjerne slik at hele elementet vises.

Fotomanér

I fotostilen så er det to hovedkategorier som er essensen i retningslinjer for foto hos Skolelederforbundet. Bilder med mennesker – og bilder med basiske og geometriske 3D-former.

Vi forsøker å strebe etter å kombinere stilene. Det er viktig å påpeke at 3D-bilde-kategorien skal gjerne fungere som drypp, og som kontrastbilder opp mot det naturlige og menneskelige. 3D-bildene skal alltid bære et budskap som kan knyttes, assosieres og visualiseres med teksten/budskapet i et design.

Realistbilder

3D-bilder

Bildestil

Vi bruker et lettere lilla slør over bildene for å ha det riktige fargestikket til profilen vår. Bruk et fotofilter med «Lederlilla»fargen med en densitet på 90%.

Realistbildene Vi har fokus på å bruke bilder med mennesker som både ser i kamera, og i situasjonsbestemte settinger. Stilen skal være autentisk og gjerne ha dybdeskarphet med bakgrunn eller forgrunn.

3D-bildene Det er kun tillatt å bruke 3D-bildene som er i vår designmanual.

Grid system

Skolelederforbundet har et fast gridsystem, hvor vi bruker 8-spalter på stående formater, og 9 spalter på liggende formater som 16:9.

Gridsystemet utgjør en sentral rolle i identiteten hvor det tillater en til å leke seg, innenfor de satte rammene, med sunn grafisk fornuft. Vi streber etter å ha en seriøs, men fremover lent og modig holdning.